استان خود را انتخاب کنید

همه استان‌ها

همه استان‌ها

{{ province }}

{{ temporaryMessage }}

سینما آزادی ارومیه

سینما آزادی ارومیه

اروميه، خیابان امام خیابان خیام جنوبی

انتخاب تاریخ

انتخاب سانس

سانس یافت نشد

در این تاریخ سانس فعالی یافت نشد!

سانس یافت نشد

موردی یافت نشد!

سانس یافت نشد

برای سینما آزادی ارومیه سانس فعالی یافت نشد.

{{tab.title}}
  • درباره سینما آزادی ارومیه

    مدیر سینما آزادی ارومیه

    آقای جباری

  • چگونه به سینما آزادی ارومیه برویم

  • سوالات متداول شما در مورد سینما آزادی ارومیه