استان خود را انتخاب کنید

همه استان‌ها

همه استان‌ها

{{ province }}

{{ temporaryMessage }}

شکست زمان شکست زمان

شکست زمان

93 دقیقه 1400
سانس یافت نشد

برای برنامه شکست زمان در {{ myProvince.name }} سانس فعالی یافت نشد.

{{ tab . title }}
  • فیلم شکست زمان


    نقد و بررسی فیلم شکست زمان

    خراش - ۱۱ دقیقه مرگ تدریجی - ۱۲ دقیقه آداپت - ۱۵ دقیقه ورای سکوت - ۸ دقیقه سنگبال - ۱۲ دقیقه فیلمرغ - ۱۵ دقیقه

    پخش :

    هنر و تجربه

  • سوالات متداول شما در مورد شکست زمان