استان خود را انتخاب کنید

همه استان‌ها

همه استان‌ها

{{ province }}

{{ temporaryMessage }}

کنفرانس

اخبار و رویدادها

باکس آفیس سینمای ایران

مطرب
مطرب
۳۸٬۵۴۶٬۴۵۴٬۰۰۰
متری شیش و نیم
متری شیش و نیم
۲۷٬۷۲۰٬۲۳۹٬۰۰۰
تگزاس 2
تگزاس 2
۲۵٬۰۸۸٬۱۱۲٬۰۰۰
رحمان 1400
رحمان 1400
۲۲٬۵۴۲٬۲۱۸٬۰۰۰
شبی که ماه کامل شد
شبی که ماه کامل شد
۱۹٬۰۱۲٬۹۸۲٬۰۰۰
سرخپوست
سرخپوست
۱۴٬۹۸۱٬۳۲۱٬۰۰۰
چشم و گوش بسته
چشم و گوش بسته
۱۲٬۸۳۶٬۱۳۸٬۰۰۰
چهار انگشت
چهار انگشت
۱۰٬۶۹۶٬۶۵۲٬۰۰۰