استان خود را انتخاب کنید

همه استان‌ها

همه استان‌ها

{{ province }}

{{ temporaryMessage }}

مصاحبه

بهرام ارک :«پوست» فیلمی است که باید در سینماها دیده شود
بهرام ارک :«پوست» فیلمی است که باید در سینماها دیده شود

به گزارش ایران تیک، بهرام ارک درباره شرایط اکران فیلم‌هایی که این روزها روی پرده سینما هستند، گفت: روی فیلم‌هایی که این روزها اکران شده‌اند، چندان نمی‌شود نام «اکران» را گذاشت و به لحاظ بازگشت سرمایه موفق نبوده‌اند چون در حال حاضر شرایط ویژه‌ای داریم. اگر همان فیلم‌ها در شرایط عادی به نمایش درمی‌آمدند اتفاقات بهتری برای آنها رخ می‌داد. «پوست» هم فیلمی نیست که بتواند بازگشت آن‌چنانی سرمایه داشته باشد، چون یک اثر خاص هنری است که سوپراستار هم ندارد. شرایط کرونایی فعلی می‌تواند تأثیر ویژه‌ای روی «پوست» بگذارد. تصور کنید حتی فیلم‌هایی که سوپراستارهای زیاد و… دارند اکران خوبی در این شرایط پیچیده نداشته‌اند. این وضعیت روی فیلم‌هایی که به صورت هنری و با هزینه کمتری ساخته‌اند دوچندان تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر حتی تبلیغی هم برای فیلم‌ها نمی‌شود.

5 مرداد 1399
0 0