نمایش «می بافد پنلوپه»

نمایش «می بافد پنلوپه»

80 دقیقه

دسته بندی: تئاتر

نویسنده، طراح و کارگردان: آرش ابراهیمی

بازیگران: محمد علی امیری / محمد امین خسروی خواه / محمد حسین نعمتی / حمید نشاط / صیاد مریی / آرش ابراهیمی و پریسا درافشان با هنرمندیِ شهباز عباسی

درباره نمایش: ((شیخ گفت: قصه ها از گذشته می آیند به اکنون، تا شکل دهند آینده را ....  چون قصه هست، آینده چونانِ گذشته است))

((سالها سال بعد، مرگ، دوباره در برابرِ دروازه های دوزخ ایستاده بود؛
آویزان به نظر می رسید
و
از آن جوابِ «نه» که شنیده بود بسیار آویزان به نظر می رسید...!!!))

 

توضیحات

آرش ابراهیمی پس از تئاتر تحسین شده ی «بندباز» و برگزیده مقام نخست در بیست و ششمین جشنواره ی تئاتر فجرِ فارس، اکنون دومین اثر از سه گانه (نجات) ، به نامِ «می بافد پنلوپه» را ارایه می دهد.
 این اثر در قالب قصه ای نوآورانه و جذاب  به پرسشهای بنیادین انسانی می پردازد و می کوشد به زوایای تاریک ترِ و مورد غفلتِ تاریخ سلوکِ انسانِ ایرانی، از گذشته تا آینده نوری بتاباند.

 

و «می بافد پنلوپه» قصه ی اکنونِ ماست ،
قصه ای که در فضایی حرفه ای و کار شده، به اتفاق گروه هنرمندانِ متخصص، با شما گران مایگان به اشتراک گذاشته خواهد شد.

 

مکان: میدان آزادی، پارک آزادی، جنب دفتر پارک، تماشاخانه استاد رحیم هودی

بهای بلیت: 20.000 تومان

تهیه کننده: نگین رستگار دوست

اجرا از تاریخ ۱۷ دی ماه تا ۳ بهمن، هر شب ساعت ۱۹   |||   شب های هفدهم  و هجدهم بلیت ها با بیست و پنج درصد تخفیف ارایه می گردد

سانس ها و مکان های برگزاری

چهارشنبه 27 دی
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت
۱۹:۰۰
20000 تومان
خرید بلیت